Maskiner & Redskap

Palmse Trailer

Stort utbud av vagnar med många valmöjligheter

Många av dagens lantbruk nyttjar stora och ibland utspridda markarealer och vi ser ett behov av bra transportmöjligheter. Det är betydelsefullt att de transportmedel som brukas är optimerade för frakt av exempelvis foder eller djur och för att köra ut gödsel på åkrarna. Även aspekterna transportsäkerhet och komfort ska vägas in. Vi jobbar med erfarna leverantörer med kunskap inom branschen och som erbjuder ett brett sortiment, allt för att kunna tillgodose varje brukares behov.

I programmet finns även ett brett utbud för entreprenören, inom både skog, gräv och transport. Vagnarna går att bygga efter önskemål och behov med många valmöjligheter.

  • Dumpervagnar 
  • Volymvagnar
  • Balvagnar
  • Spannmålsvagnar
  • Maskintrailer
  • Kreatursvagnar 
  • Lastväxlarvagnar

Palmse Trailer